PKF Network

Home National

PKF Bulgaria Ltd

19 Vitosha Blvd., 1st floor
1000 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 2 439 42 41, 439 42 40
Fax: +359 2 439 42 43
office@pkf.bg

PKF Sofia Ltd

19 Vitosha Blvd., 1st floor
1000 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 2 439 42 41, 439 42 42
Fax: +359 2 439 42 43
office@pkf.bg

PKF Varna Ltd

128 Osmi Primorski Polk Blvd
9000 Varna, Bulgaria

Tel: +359 52 301 931, 301 937
Fax:+359 52 301 939
office@pkf.bg

PKF Bansko Ltd

5 Kosherinata Street
2770 Bansko, Bulgaria

Tel: +359 749 824 24
office@pkf.bg

PKF Plovdiv Ltd

1 Evlogi Georgiev Str
4000 Plovdiv, Bulgaria

Tel: +359 32 63 03 26
office@pkf.bg